Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:mosjoen [2020/06/22 11:48]
marianne.blikken@banenor.no
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:mosjoen [2020/06/22 12:12] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 16: Linje 16:
 style="margin: 2px; height: 60px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;"> style="margin: 2px; height: 60px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:14px;">Omlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9 på Mosjøen stasjon</span><br><br>    <span style="font-size:14px;">Omlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9 på Mosjøen stasjon</span><br><br>
 +   <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span> 
 +</button>
 +
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:fmosjoen:anbefalt_praksis:instruks_for_utlost_alarm_ved_norvika_rasvarslingsanlegg'" 
 +style="margin: 2px; height: 60px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
 +   <span style="font-size:14px;">Instruks for utløst alarm ved Norvika rasvarslingsanlegg</span><br><br>
    <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span> 
 </button> </button>