Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:lonsdal:anbefalt_praksis [2020/06/22 12:00] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon =====
  
 +
 +==== 1. Hensikt og omfang ====
 +
 +Hensikten med denne anbefalte praksisen er å sikre at togekspeditør(TXP) gjennomfører kryssinger på en god måte, når begge persontogene har stopp for av/påstigning ved kryssing på Lønsdal stasjon.
 +
 +==== 2. Målgruppe ====
 +
 +Denne instruksen gjelder for TXP på Lønsdal stasjon.
 +
 +Områdesjef TXP Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne anbefalte praksisen blir fulgt.
 +
 +==== 3. Beskrivelse ====
 +
 +=== 3.1 Generelt ===
 +Det er kryssingene mellom togene 470/473 og 474/479, som innbefattes i denne anbefalte praksisen.\\
 +
 +Tog med passasjerutveksling skal kjøre spor 1. 
 +
 +TXP må på forhånd ringe opp togene for å kartlegge hvilket tog som kommer først til stasjonen og underrette om hvilket spor toget skal kjøre.
 +
 +Txp må informere reisende om sporbruken for de enkelte tog. 
 +
 +
 +=== 3.2. Anbefalt praksis ved kryssing mellom tog 470/473 og 474/479 ===
 +
 +^Trinn ^Anbefalt praksis  ^Ansvarlig|
 +|1|Først ankommende tog tas inn i spor 2|Txp|
 +|2|Neste tog tas inn i spor 1 |Txp|
 +|3|Tog i spor 1 gis signal "kjøretillatelse" og toget forlater stasjonen|Txp|
 +|4|Hvis det er av/påstigning for toget i spor 2, må dette skiftes over i spor 1 |Txp|
 +
 +
 +=== 3.5. Referanser ===
 +
 +Trafikkregler for jernbanenettet, kap. 3 og kap.5.