Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne anbefalte praksisen er å sikre at togekspeditør(TXP) gjennomfører kryssinger på en god måte, når begge persontogene har stopp for av/påstigning ved kryssing på Lønsdal stasjon.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for TXP på Lønsdal stasjon.

Områdesjef TXP Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne anbefalte praksisen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Generelt

Det er kryssingene mellom togene 470/473 og 474/479, som innbefattes i denne anbefalte praksisen.

Tog med passasjerutveksling skal kjøre spor 1.

TXP må på forhånd ringe opp togene for å kartlegge hvilket tog som kommer først til stasjonen og underrette om hvilket spor toget skal kjøre.

Txp må informere reisende om sporbruken for de enkelte tog.

3.2. Anbefalt praksis ved kryssing mellom tog 470/473 og 474/479

Trinn Anbefalt praksis Ansvarlig
1Først ankommende tog tas inn i spor 2Txp
2Neste tog tas inn i spor 1 Txp
3Tog i spor 1 gis signal «kjøretillatelse» og toget forlater stasjonenTxp
4Hvis det er av/påstigning for toget i spor 2, må dette skiftes over i spor 1 Txp

3.5. Referanser

Trafikkregler for jernbanenettet, kap. 3 og kap.5.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.