Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:lonsdal [2020/06/22 11:59]
marianne.blikken@banenor.no Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon ligger under txp boks med samme navn
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:lonsdal [2020/06/22 12:00] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 12: Linje 12:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:lonsdal:anbefalt_praksis'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:lonsdal:anbefalt_praksis'" 
-style="margin: 2px; height: 60px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 80px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:14px;">Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon</span><br><br>    <span style="font-size:14px;">Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon</span><br><br>
    <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span> 
Linje 31: Linje 31:
    
  
-===== Anbefalt praksis for kryssing med persontog på Lønsdal stasjon ===== 
  
- 
-==== 1. Hensikt og omfang ==== 
- 
-Hensikten med denne anbefalte praksisen er å sikre at togekspeditør(TXP) gjennomfører kryssinger på en god måte, når begge persontogene har stopp for av/påstigning ved kryssing på Lønsdal stasjon. 
- 
-==== 2. Målgruppe ==== 
- 
-Denne instruksen gjelder for TXP på Lønsdal stasjon. 
- 
-Områdesjef TXP Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne anbefalte praksisen blir fulgt. 
- 
-==== 3. Beskrivelse ==== 
- 
-=== 3.1 Generelt === 
-Det er kryssingene mellom togene 470/473 og 474/479, som innbefattes i denne anbefalte praksisen.\\ 
- 
-Tog med passasjerutveksling skal kjøre spor 1.  
- 
-TXP må på forhånd ringe opp togene for å kartlegge hvilket tog som kommer først til stasjonen og underrette om hvilket spor toget skal kjøre. 
- 
-Txp må informere reisende om sporbruken for de enkelte tog.  
- 
- 
-=== 3.2. Anbefalt praksis ved kryssing mellom tog 470/473 og 474/479 === 
- 
-^Trinn ^Anbefalt praksis  ^Ansvarlig| 
-|1|Først ankommende tog tas inn i spor 2|Txp| 
-|2|Neste tog tas inn i spor 1 |Txp| 
-|3|Tog i spor 1 gis signal "kjøretillatelse" og toget forlater stasjonen|Txp| 
-|4|Hvis det er av/påstigning for toget i spor 2, må dette skiftes over i spor 1 |Txp| 
- 
- 
-=== 3.5. Referanser === 
- 
-Trafikkregler for jernbanenettet, kap. 3 og kap.5.