Omlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9 på Mosjøen stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at sporvekselomlegging av sporveksel 3, 4 og 6/9, utstyrt med Alstom MET drivmaskin og lokalomstiller utføres samt vise hvordan det kan stilles signal fra spor 3 mot Eiterstraum og Drevvatn stasjoner.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for txp og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Mosjøen stasjon. Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Tabell 1 Utkjøring av tog fra spor III til Eiterstraum

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Txp betjener stiller: S.lås I fra stillerapparat ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Txp
2. Sporskifter tar ut kontrollåsnøkkel i S.lås Ia merket Sp. I+. Kontrollåsnøkkel benyttes til å låse opp sporsperre I som legges av og låses i avlagt stilling, kontrollåsnøkkel merket Sp. I- frigis. Sporskifter
3. Kontrollåsnøkkel merket Sp. I- fra sporsperre I settes inn i S.lås Ib og vris rundt. Lampen tennes på lokalomstiller for sporveksel 3. Sporskifter
4. Trykknapp for omstilling av sporveksel 3 til minusstilling betjenes (lampen slukker under omlegging) og holdes inntrykket til sporvekselen har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalomstiller. Sporskifter melder til Txp at sporveksel 3 og Sporsperre I ligger til minus-. Sporskifter
5. Txp tar tilbake frigitt stiller for S.lås I i stillerapparat og kontrollerer at kontrollampe ÷ for S.lås I lyser. Txp
6. Utkjørhovedsignal O kan nå stilles til signal 21 (kjør med redusert hastighet) fra stillerapparat. Txp
7. Når togveien er utløst skal sporveksel 3 og Sp. I legges tilbake til plusstilling. Txp betjener stiller S.lås I fra stillerapparat ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S.lås I slokker. Txp
8. Kontrollampe på lokalomstiller tenner. Trykknapp for omstilling av sporveksel 3 til plusstilling betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalomstilleren. Sporskifter
9. Kontrollåsnøkkel merket Sp. I- tas ut av S.lås Ib og kontrollampe i lokalomstiller slokker. Nøkkelen settes tilbake i Sporsperre I som låses opp og legges til pålagt stilling og låses. Frigitt nøkkel merket Sp. I+ settes tilbake S.lås Ia Sporskifter melder til Txp at sporveksel 3 og sporsperre I ligger til pluss. Sporskifter
10 Txp tar tilbake frigitt stiller i stillerapparat og kontrollerer at kontrollampe + for S.lås I lyser. Txp

3.2 Tabell 2 Skifting i stasjonens A – ende

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1.Txp betjener stillerne Lok 1, S.lås I og (ZM) fra stillerapparat ved å legge stillerne ned og iaktta at kontrollampe for S. lås I slokker.Txp
2.Trinn to til fire i tabell 1 følges.Sporskifter
3.Når skifting er avsluttet skal sporveksel 3 og Sp. I legges tilbake til plusstilling. Trinn 8 – 10 følges. Txp/
sporskifter

3.3 Tabell 3 Utkjøring av tog fra spor III til Drevvatn

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Txp betjener stiller: S.lås III fra stillerapparat ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Txp
2. Sporskifter tar ut kontrollåsnøkkel i S.lås IIIa merket Sp. II+. Kontrollåsnøkkel benyttes til å låse opp sporsperre II som legges av og låses i avlagt stilling, kontrollåsnøkkel merket Sp. II- frigis. Sporskifter
3. Kontrollåsnøkkel merket Sp. II- fra Sporsperre II settes inn i S.lås IIIb og vris rundt. Lampen tennes på lokalomstiller for sporveksel 4. Sporskifter
4. Trykknapp for omstilling av sporveksel 4 til minusstilling betjenes (lampen slukker under omlegging) og holdes inntrykket til sporvekselen har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalomstiller. Sporskifter melder til Txp at Sporveksel 4 og Sporsperre II ligger til minus-. Sporskifter
5. Txp tar tilbake frigitt stiller for S.lås III i stillerapparat og kontrollerer at kontrollampe for S.lås III lyser. Txp
6. Utkjørhovedsignal L kan nå stilles til signal 21 (kjør med redusert hastighet) fra spor 3. Txp
7. Når togveien er utløst skal sporveksel 4 og Sp. II legges tilbake til plusstilling. Txp betjener stiller S.lås III fra stillerapparat ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S.lås III slokker. Txp
8. Kontrollampe på lokalomstiller tenner. Trykknapp for omstilling av sporveksel 4 til plusstilling betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalomstilleren. Sporskifter
9. Kontrollåsnøkkel merket Sp. II- tas ut av S.lås IIIb og kontrollampe i lokalomstiller slokker. Nøkkelen settes tilbake i Sporsperre II som låses opp og legges til pålagt stilling og låses. Frigitt nøkkel merket Sp. II+ settes tilbake S.lås IIIa. Sporskifter melder til Txp at sporveksel 4 og sporsperre III ligger til pluss. Sporskifter
10 Txp tar tilbake frigitt stiller i stillerapparat og kontrollerer at kontrollampe + for S.lås III lyser. Txp

3.4 Tabell 4 Skifting i stasjonens B – ende, spv 4

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Txp betjener stillerne Lok 2, S.lås III og (ZL) fra stillerapparat ved å legge stillerne ned og iaktta at kontrollampe for S. lås III slokker. Txp
2. Trinn 2 til 4 i tabell 3 følges. Sporskifter
3. Når skifting er avsluttet skal sporveksel 4 og SP. III legges tilbake til plussstilling. Trinn 8 til 10 i tabell 3 følges. Txp/ Sporskifter

3.5 Tabell 5 Skifting i stasjonens B – ende, spv 6/9

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Txp betjener stillerne Lok 2, S.lås II og (ZL) fra stillerapparat ved å legge stillerne ned og iaktta at kontrollampe for S. lås II slokker. Txp
2. Sporskifter tar ut kontrollåsnøkkel i S.lås IIa, merket S.lås IIa V6/9, som settes inn i S.lås IIb og vris rundt. Lampen tennes på lokalomstiller for sporveksel 6/9. Sporskifter
3. Trykknapp for omstilling av sporveksel 6/9 til minusstilling betjenes (lampen slukker under omlegging) og holdes inntrykket til sporvekselene har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalomstiller. Sporskifter
4. Sporvekselene 6/9 må legges til pluss før kontrollåsnøkkel merket S.lås IIa, V6/9 kan tas ut av S.lås IIb og kontrollampe i lokalomstiller slokker. Nøkkelen settes tilbake i S.lås IIa. Sporskifter melder til Txp at sporveksel 6/9 ligger til pluss. Sporskifter
5. Txp tar tilbake frigitt stiller i stillerapparat og kontrollerer at kontrollampe for S.lås II lyser. Txp
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.