Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:fauske [2020/06/22 11:40]
marianne.blikken@banenor.no
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:fauske [2020/06/22 11:56] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 14: Linje 14:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:fauske:instruks_for_togekspeditortjenesten'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:fauske:instruks_for_togekspeditortjenesten'" 
-style="margin: 2px; height: 60px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 2px; height: 80px; width:30em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:14px;">Instruks for togekspeditørtjenesten</span><br><br>    <span style="font-size:14px;">Instruks for togekspeditørtjenesten</span><br><br>
    <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:13px; color:#1E285A;text-transform: none"> </span>