Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:bodo [2020/06/22 10:35]
marianne.blikken@banenor.no
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord:bodo [2020/06/22 11:56] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no
Linje 9: Linje 9:
  
 På Bodø benyttes følgende nummerserie: 39850 - 39864\\ På Bodø benyttes følgende nummerserie: 39850 - 39864\\
-Reservenummer som administreres av trafikkområdene er: 39865 - 39869+Reservenummer som administreres av trafikkområdene er: 39865 - 39869\\ 
 **Instrukser og anbefalte praksiser:** **Instrukser og anbefalte praksiser:**