Opplæringsplaner:


Brukermanual :


Hjelpemidler ved skifting:

Tildelte funksjonelle nummer for skifting :

På Bodø benyttes følgende nummerserie: 39850 - 39864
Reservenummer som administreres av trafikkområdene er: 39865 - 39869

Instrukser og anbefalte praksiser:

SJN Bodø:

TOK Bodø:

Informasjon om Bodø stasjon fra Network statement:

Målevognsbilde:

Stasjonsmonitor:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.