Anbefalt praksis for kryssing Lønsdal stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne anbefalte praksisen er å sikre at togekspeditør(TXP) gjennomfører kryssinger på en god måte, når begge persontogene har stopp for av/påstigning ved kryssing på Lønsdal stasjon.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for TXP på Lønsdal stasjon.

Områdesjef TXP Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne anbefalte praksisen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Generelt

Det er kryssingene mellom togene 470/473 og 474/479, som innbefattes i denne anbefalte praksisen.

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 1. Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

TXP må på forhånd ringe opp togene for å sjekke om de har avstigning, for så å underrette om hvilket spor togene skal kjøre.

I de tilfeller hvor reisende møter opp til tog som står i spor 2, må toget skiftes til spor 1 for påstigning. Dette skjer etter at tog i spor 1 har forlatt stasjonen.

3.2. Anbefalt praksis ved kryssing mellom tog 470/473 og 474/479 (når tog 473 og 479 kommer først)

Trinn Anbefalt praksis når tog 473 og 479 kommer først til Lønsdal Ansvarlig
1Sporveksel 2 (dekningsveksel) legges til spor 2.Txp
2Tog 473/479 tas inn i spor 1 ved å stille signal fra indre stillerapparat. Txp
3Tog 473/479 skiftes over til spor 2 via sporveksel 2 etter av/påstigning. Sporveksel 2 låses deretter i normalstilling.Txp
4Tog 470/474 tas inn i spor 1 ved å stille signal fra indre stillerapparat. Txp
5Etter avgang 470/474 legges utkjør togvei for 473/479 fra spor 2.Txp

3.3. Anbefalt praksis ved kryssing mellom togene 470/473 og 474/479 (når tog 470/474 kommer først)

Trinn Anbefalt praksis når tog 470 og 474 kommer først til Lønsdal Ansvarlig
1Sporveksel 1 (dekningsveksel) legges til spor 2.Txp
2Tog 470/474 tas inn i spor 1 ved å stille signal fra indre stillerapparat. Txp
3Tog 470/474 skiftes over til spor 2 via sporveksel 1 etter av/påstigning. Sporveksel 1 låses deretter i normalstilling.Txp
4Tog 473/479 tas inn i spor 1 ved å stille signal fra indre stillerapparat. Txp
5Etter avgang 473/479 legges utkjør togvei for 470/474 fra spor 2.Txp

3.4 skjematisk plan av Lønsdal stasjon

3.5. Referanser

Trafikkregler for jernbanenettet, kap. 3 og kap.5.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.