Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord [2020/07/27 12:21]
torgeir.blesvik@banenor.no
trafikkomrader:nord:togekspeditor_omrade_nord [2020/07/27 12:22] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 8: Linje 8:
  
 <html> <html>
-<button onclick="myFunction4()" style="height: 120px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1e285a;border-radius:  2px;border:1px solid#1E285A;">Oppslagstavle</button>+<button onclick="myFunction4()" style="height: 120px; width: 80%; background: #E6E6E6; color:#1e285a;border-radius:  2px;border:1px solid#1E285A;">Oppslagstavle</button>
  
 <div id="myDIV4" style="display: none;"> <div id="myDIV4" style="display: none;">