Omlegging av sporveksel utstyrt med drivmaskiner og lokalomstiller på Fauske stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at sporvekselomlegging av nye sporveksler, utstyrt med Alstom MET drivmaskiner og lokalomstiller utføres korrekt.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for txp og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Fauske stasjon. Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Tabell 1 Innkjøring av tog til spor III, 4 eller 5 fra Rognan (A – ende)
Trinn Aktivitet Ansvarlig
1Txp frigir stillerapparat 1 ved å legge signalstiller på stillerapparat 3 opp og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Tar ut kontrollåsnøkkel SpI/1b eller V5b fra C – lås (samlelås).Txp
2Sporskifter / Txp setter inn kontrollåsnøkkel i S – lås SpI/1b eller S – lås V5b og vrir rundt. Nå tennes kontrollampen i S – lås SpI/1a eller S – lås V5a og kontrollåsnøkkel for sporsperre/sporveksel kan tas ut. Lampen tennes automatisk på lokalstiller for den sporvekselen som ønskes omlagt når kontrollåsnøkkel er frigitt og kan tas ut.Txp/sporskifter
3Kontrollåsnøkkel fra S – lås SpI/1a eller S – lås V5a benyttes til å låse opp rett sporsperre/sporveksel. For sporveksel 1 må tilhørende sporsperre I først legges av og låses i avlagt stilling, slik at det frigis en ny kontrollåsnøkkel til sporveksel 1.

Merk: Kontrollås for sporveksel må være opplåst før lokalomstiller betjenes. Hvis sporveksel ikke er opplåst før betjening, vil dette medføre skader på kontrollåsen.
Txp/sporskifter
4Trykknapp for omstilling av sporveksel til minusstilling betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalstiller.Txp/sporskifter
5Enkelt innkjørsignal A kan nå stilles til kjørsignal fra stillerapparat 1. Sporveksel skal sikres iht. bestemmelsene.Txp/sporskifter
6Når toget er kommet inn, kan sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås SpI/1a (sporsperre) eller S – lås V5a. Kontrollampe i lokalomstiller slokker når nøkkel er satt tilbake og vridd rundt i S – låsen. Kontrollåsnøkkel i S – lås SpI/1b eller S – lås V5b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
7Txp tar tilbake frigitt stiller i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.2 Tabell 2 Skifting i stasjonens A – ende
Trinn Aktivitet Ansvarlig
1Txp betjener stiller: Frigiving skift A fra stillerapparat 3 ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Kontrollåsnøkler tas ut av C – lås (samlelås).

Merk: Enkelt Innkjørsignal A kan ikke stilles til ”kjør” så lenge S – lås er frigitt for skifting.
Txp
2Trinn to til fem i tabell 1 følges.Txp/sporskifter
3Når skifting er avsluttet skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås SpI/1a (sporsperre) eller S – lås V5a. Kontrollåsnøkkel i S – lås SpI/1b eller S – lås V5b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
4Txp tar tilbake frigitt stiller Frigiving skift A i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.3 Innkjøring av tog til spor I og III fra Oteråga

Ingen endring fra gjeldene instruks. Sporveksel 2 kan kun omlegges når txp har frigitt for skifting i stasjonens B – ende ved å betjene stiller: Frigiving skift B.

3.4 Tabell 3 Skifting i stasjonens B – ende
Trinn Aktivitet Ansvarlig
1Txp betjener stiller: Frigiving skift B fra stillerapparat 3 ved å legge stilleren ned og iakttar at kontrollampe for S – lås slokker. Kontrollåsnøkkel SplII/2b tas ut av C – lås (samlelås).

Merk: Enkelt Innkjørsignal B kan ikke stilles til ”kjør” så lenge S – lås er frigitt for skifting.
Txp
2Sporskifter/Txp setter inn kontrollåsnøkkel i S–lås SplII/2b og vrir rundt. Nå tennes kontrollampen i S–lås SplII/2a og kontrollåsnøkkel for sporsperre lII kan tas ut. Lampen tennes automatisk på lokalstilleren for sporveksel 2 når kontrollåsnøkkel er frigitt og kan tas ut.Txp/sporskifter
3Kontrollåsnøkkel fra S – lås SpIlI/2a benyttes til å låse opp sporsperre lII, slik at det frigis en ny kontrollåsnøkkel til sporveksel 2.

Merk: Kontrollås for sporveksel må være opplåst før lokalomstiller betjenes. Hvis sporveksel ikke er opplåst før betjening, vil dette medføre skader på kontrollåsen.
Txp/sporskifter
4Trykknapp for omstilling av sporveksel til minusstilling betjenes og holdes inntrykket til sporveksel har gått til endestilling og lampe igjen lyser på lokalstiller.Txp/sporskifter
5Når skifting er avsluttet skal sporveksel betjenes tilbake til plusstilling. Det skal iakttas at kontrollampe for plusstilling på lokalomstiller igjen lyser og kontrollåsnøkkel tas ut og settes tilbake i S – lås SplII/2a. Kontrollåsnøkkel i S – lås SpIlI/2b kan nå tas ut og settes tilbake i C – lås (samlelås).Txp/sporskifter
6Txp tar tilbake frigitt stiller Frigiving skift B i stillerapparat 3 og kontrollerer at kontrollampe for S – låsen lyser.Txp
3.5 Passerende tog

For passerende tog skal sikkerhetslåsnøkkel 2 i C – lås vris om og tas ut.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.