Innstilling av tog og alternativ transport

Ved innstilling og alternativ transport dekker ikke dagens automatiske annonseringer behovet til kunden.

Når vi innstiller ett tog så vil det gå ut en annonsering om dette på avgangstidspunktet eller i det vi innstiller toget (når avgangstiden er passert). Ingen reisende får noen oppdatering fra oss etter dette, såfremt man ikke gir en manuell annonsering.

Toginformatør må ha fokus på å gi informasjon gjennom manuelle annonseringer for å dekke dette informasjonsbehovet.

Dette kan gjøres ved å gi en anbefaling, enten det er å bruke neste tog, informasjon om når neste tog i din retning går, eller når bussen kommer. Vi må være sikre på at de som står på stasjonene vet alternativene og hvordan de skal forholde seg.

Hver enkelt toginformatør bør følge med på TlOS-meldinger og tiltak sendt til KARI, for å finne informasjon om alternativ transport. I tillegg er det viktig at hver enkelt følger opp NSB og Flytoget når det kommer til oppståtte tiltak.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.