Huskeliste ved aksjonskort

  • Snarest opprette dialog med Vaktleder DROPS i de ulike jernbaneforetak.
  • Før første kontakt mot Vaktleder Drops bør følgende være avklart:
  • Hvilke tog blir i første omgang berørt
  • Er/blir noen tog «innesperret»
  • Forsøke å få så god oversikt over situasjonen som mulig at det kan gis et estimat over tid og konsekvenser.
  • Kunngjøring til togene om innstilling / ekstra togstopp / kjøring av ekstratog osv gjøres så snart som mulig av togleder.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.