Arbeidsfordeling mellom NAK og toginformatørene i andre sentraler

Nasjonal avvikskoordinator KTI Toginformatører i Drammen, Hamar, Trondheim, Stavanger og Bergen
Normalsituasjon

Kommunikasjon med KTI Stab
* Sørge for å være oppdatert på siste nytt om systemer og prosjekter.
* Dele informasjon med toginformatørene

Publisere/koordinere trafikk-, monitor- og høytalermeldinger ved planlagte avvik.\\ * Lage trafikkmeldinger på forhånd og legge ut påtid.
* Sørge for at informasjonen er lik i alle kanaler, også på tvers av sentralene.
* Holde kalenderen på fagrommet oppdatert med planlagte avvik og 1-sirk.
* Hente informasjon om planlagte avvik i ARBIS og fra rutekontorene.

Lage sjekklister for manuelle operasjoner i KARI under planlagte avvik.
* Undersøke om planlagte avvik vil føre til attoginformatørene må utføre manuelle operasjoner utenom det vanlige.
* Om nødvendig, lage nye rutiner for å løse slikeutfordringer.
* Lage sjekklister slik at toginformatørene har en mal å forholde seg til og kan utføre operasjonene likt.
* Følge opp at disse malene og sjekklistene blir forstått og fulgt.

Sørge for at tekstmalene i KARI er oppdaterte.
* I henhold til Håndboken.
* Slette gamle meldinger.
* Gjenopprette maler som blir slettet eller endret.

Evaluere avvik.
* Delta på evalueringsmøter sammen med togledelsen og foretakene.
* Gå gjennom interne tilbakemeldinger etter avvik.
* Gå gjennom tilbakemeldinger fra kundesenteret etter avvik.
* Gå gjennom tilbakemeldinger fra foretakene etter avvik.
* Utarbeide tiltak på bakgrunn av tilbakemeldinger etter avvik.Dobbeltføring PIA/KARI ved planlagte avvik.
* Gjøre endringer i PIA på forhånd der vi vet om at det blir avvik.
Normalsituasjon

Sørge for å være oppdatert på siste nytt om systemer og prosjekter.

Operativ kundeinformasjon
* Overvåke trafikken
* Overvåke kunde- ogtrafikkinformasjonssystemene
* Foreta nødvendige endringer i systemet i tråd med trafikkbildet
* Sørge for oppdatert system
* Kommunisere med togselskapene forløsning
* Kommunisere med togleder

Publisere/koordinere trafikk-, monitor- og høytalermeldinger ved planlagte avvik.
* Lage trafikk-, monitor- oghøyttalermeldinger på forhånd og legge ut på tid.

Følge sjekklister for manuelle operasjoner i KARI under planlagte avvik.
* Undersøke om planlagte avvik vil føre til attoginformatørene må utføre manuelle operasjoner utenom det vanlige.
* Kommunisere med NAK om slike tilfeller
* Følge sjekklister slik at toginformatøreneutfører operasjonene likt.

Evaluere avvik.
* Samarbeide med NAK om å utarbeide tiltak på bakgrunn av tilbakemeldinger etteravvik.
Oppståtte avvik

Koordinere avviksinformasjon fra Bane NOR ut mot kundene
* Støtte gruppeleder i avvikshåndteringen
* Være på hugget og skaffe så mye informasjon om et avvik som mulig, så fort som mulig
* Sørge for at Bane NOR er først ute med den informasjonen vi eier.
* Ha oversikt over den informasjonen vi sender ut under et avvik. * Kommunikasjon med pressevakten, koordinere slik at vi informerer likt.
* Kommunikasjon med toginformatører, gruppeleder, vaktledere og togledere i andretrafikkstyringssentraler.

Publisere/koordinere monitor- og høytalermeldinger ved oppståtte avvik.
* Publisere meldinger hvis toginformatøren har behov for avlastning
* Sørge for at informasjonen er lik i alle kanaler, også på tvers av sentralene.
Oppståtte awik

Ha ansvar for avvikshåndteringen på sin strekning

Kommunikasjon med togselskapene
* Hente informasjon om alternativ transport.
* Passe på at informasjon fra togselskapeneblir formidlet videre til kundene hvis ikke KARI gjør det automatisk.

Publisere/koordinere trafikk-, monitor - og høytalermeldinger ved oppståtte avvik.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.