Tiltak 1772/1774

HEL- HMD: Bruk neste tog {Evt. Buss for tog hvis lørdag/søndag)Tiltak STR - HEL: Buss for tog. Innstilles i KARI og PIA som beskrevet fra NSB.

VIKTIG: Følg med på TIDS-meldinger! Det kan være andre varianter av innstilling/tiltak enn beskrevet her

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.