1771/1773 Innstilling av tog hele eller deler av strekningen

Toget kjører til Stjørdal, buss Stjørdal - Storlien.

Innstill toget Hell - Storlien KARI og

KARI: Merknad t.o.m. Hell: «Buss for tog Stjørdal - Storlien» Monitormelding MSK/HMD - HEL, denne heter 1771- 1773 {ID 2686100)

Monitormelding STK-VÆR, denne heter STK-VÆR: 1771/73 innst {ID 3073200) Må ligge ute fra 06:20/15:20 til 07:55/ 16: SS.

DEAKTIVER ANNULLERINGSANNONSERING PÅ HELL FOR GJELDENDE TOG.

1771/1773 Innstilt hele vegen, henvis til neste tog (427/445)

Innstill toget HMD/MSK- STR {KARI og

KARI: Merknad HMD/MSK- HEL: «Bruk neste tog til Stjørdal kl…, buss videre»

Monitormelding HMD/MSK- HEL, denne heter 1771/73, bruk neste tog {ID 2691100)

Monitormelding STK- STJ, denne heter STK-VÆR: 1771/73 innst {ID 3073200) Må ligge ute fra 06:20/15:20 til 07:55/16:SS.

Annonsering MSK/HMD- HEL, denne heter 1771/1773, bruk neste tog.

DEAKTIVER annulleringsannonseringen på alle stasjoner, bruk heller den manuelle!

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.