Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord [2020/01/03 09:10]
marianne.blikken@banenor.no Redigering av sider i forbindelse med endring av sentraler
trafikkomrader:nord [2020/01/03 10:18] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no
Linje 24: Linje 24:
  
 <​html>​ <​html>​
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=trafikkområder:​nord:​togespeditor_omrade_sor'" ​+<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=trafikkområder:​Nord:​togespeditor_omrade_sor'" ​
 style="​margin:​ 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​ style="​margin:​ 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togekspeditører Sør</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togekspeditører Sør</​span><​br>​
Linje 31: Linje 31:
  
  
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=trafikkområder:​nord:​togekspeditor_omrade_nord'" ​+<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=trafikkområder:​Nord:​togekspeditor_omrade_nord'" ​
 style="​margin:​ 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​ style="​margin:​ 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togekspeditører Nord</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togekspeditører Nord</​span><​br>​