Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Forrige revisjon
trafikkomrader:nord [2019/07/29 11:28]
trafikkomrader:nord [2020/07/27 12:17] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 1: Linje 1:
 +<html>
 +<span style="color:#1E285A;font-size:1.8em;">Trafikkområde Nord</span>
 +</html>
 +
 +<html>
 + <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:TSS_Nord'" 
 +style="margin: 5px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
 +   <span style="font-size:16px;">TSS Nord </span><br><br>
 +  </button>
 +</html>
 +
 +
 +
 +<html>
 +<span style="color:#1E285A;font-size:1.8em;">Togekspeditører</span>
 +</html>
 +
 +<html>
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:Txp_Narvik'" 
 +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
 +   <span style="font-size:16px;">Txp Narvik</span><br>
 +   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 +</button>
 +
 +<html>
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togespeditor_omrade_sor'" 
 +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
 +   <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Sør</span><br>
 +   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 +</button>
 +
 +
 +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togekspeditor_omrade_nord'" 
 +style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
 +   <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Nord</span><br>
 +   <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
 +</button>
 +</html>
 +
 +{{:trafikkomrader:ldt-_540-_nb-no_tog_pa_raumabanen_nb-no_.jpg?nolink&880|Foto: Njål Svingheim}}