Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
trafikkomrader:nord [2020/01/03 10:18]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
trafikkomrader:nord [2020/07/27 12:17] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 5: Linje 5:
 <html> <html>
  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:TSS_Nord'"   <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:TSS_Nord'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 93%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 82%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">TSS Nord </span><br><br>    <span style="font-size:16px;">TSS Nord </span><br><br>
   </button>   </button>
Linje 18: Linje 18:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:Txp_Narvik'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:Txp_Narvik'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Txp Narvik</span><br>    <span style="font-size:16px;">Txp Narvik</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 25: Linje 25:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togespeditor_omrade_sor'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togespeditor_omrade_sor'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Sør</span><br>    <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Sør</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 32: Linje 32:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togekspeditor_omrade_nord'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=trafikkområder:Nord:togekspeditor_omrade_nord'" 
-style="margin: 2px; height: 100px; width: 20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 100px; width: 280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">
    <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Nord</span><br>    <span style="font-size:16px;">Togekspeditører Nord</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 38: Linje 38:
 </html> </html>
  
-{{:trafikkomrader:ldt-_540-_nb-no_tog_pa_raumabanen_nb-no_.jpg?nolink&860|Foto: Njål Svingheim}}+{{:trafikkomrader:ldt-_540-_nb-no_tog_pa_raumabanen_nb-no_.jpg?nolink&880|Foto: Njål Svingheim}}