Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:togleder_og_togekspeditors_hovedoppgaver [2019/06/18 10:40]
mette.ryghseter@banenor.no
togframforing:togleder_og_togekspeditors_hovedoppgaver [2019/11/29 08:25] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert lenke til sikker kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind
Linje 3: Linje 3:
 </​html>​ </​html>​
  
-  * [[https://​orv.banenor.no/​orv_gammel/​doku.php?​id=tjn:kap_5:bilag_til_kapittel_5#​bilag_57_instruks_for_sikker_kryssing_av_utvalgte_planoverganger_sikret_med_grind|Sikker ​kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind]]+[[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=togframf%C3%B8ring:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind|Instruks for sikker ​kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind]]