Endringsoversikt

Strekning med ERTMS

Generelt

Det er ikke nødvendig å ha bestemmelser for togveiens lengde, signal for kjøring inn på/ut fra stasjon osv., fordi dette kommer fram av førerpanelet.

Klar togvei før kjøretillatelse

Før kjøretillatelse gis på strekning med ERTMS, skal togveien være klar. Med klar togvei menes at togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet, og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling og er sikret for toget. For kjøretillatelse i kjøring på sikt (OS-modus) kan det likevel være kjøretøy i sporet. For muntlig kjøretillatelse for kjøring med særlig ansvar (SR-modus) gjelder bestemmelsene i kapittel 7.

(TJN 5.23 Klar togvei før kjøretillatelse)

Innlåsing av tog på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS

Tog kan låses inn på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS.

(TJN 5.9 Innlåsing av tog på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS)

 
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.