Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:sending_og_mottak_av_togmeldinger [2019/11/01 11:43]
oyvind.bottilsrud@banenor.no [Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding] Oppdatert i henhold til TS-sirk 015-2019
togframforing:sending_og_mottak_av_togmeldinger [2020/02/13 10:35] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Dokument tag
Linje 62: Linje 62:
 // //
 ++++ ++++
 +{{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}