Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:sending_og_mottak_av_togmeldinger [2019/06/14 12:18]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
togframforing:sending_og_mottak_av_togmeldinger [2019/11/01 11:43] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no [Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding] Oppdatert i henhold til TS-sirk 015-2019
Linje 13: Linje 13:
 ===== Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding ===== ===== Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding =====
  
-På betjente stasjoner på strekning med togmelding skal det utveksles togmelding før det enkelte togs avgang (avgangsmelding) og etter det enkelte togs ankomst (ankomstmelding). Togmeldinger skal utveksles mellom de nærmeste betjente stasjonene.+1. På betjente stasjoner på strekning med togmelding skal det utveksles togmelding før det enkelte togs avgang (avgangsmelding) og etter det enkelte togs ankomst (ankomstmelding). Togmeldinger skal utveksles mellom de nærmeste betjente stasjonene.
  
-Togekspeditøren skal sende avgangsmelding til togekspeditøren på neste stasjon som skal besvare avgangsmeldingen.+2. Togekspeditøren skal sende avgangsmelding til togekspeditøren på neste stasjon som skal besvare avgangsmeldingen.
  
-Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde:+3. Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde:
  
 **«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)»** **«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)»**
Linje 23: Linje 23:
 Føreren skal informeres skriftlig om at det ikke er kontroll på sporveksler (betinget kjøretillatelse). Føreren skal informeres skriftlig om at det ikke er kontroll på sporveksler (betinget kjøretillatelse).
  
-Dersom kontrollåsnøkkelen for et sidespor er sikret med D-lås og nøkkelen ikke befinner seg på egen stasjon eller på nabostasjonen,​ skal føreren mot kvittering få skriftlig informasjon fra togekspeditøren om å stoppe foran sporvekselen ved sidesporet og undersøke om den ligger i riktig stilling, før toget kjører over.+4. Dersom kontrollåsnøkkelen for et sidespor er sikret med D-lås og nøkkelen ikke befinner seg på egen stasjon eller på nabostasjonen,​ skal føreren mot kvittering få skriftlig informasjon fra togekspeditøren om å stoppe foran sporvekselen ved sidesporet og undersøke om den ligger i riktig stilling, før toget kjører over.
  
-Togekspeditøren skal sende ankomstmelding til togekspeditøren på forrige stasjon når hele toget er kommet inn på stasjonen. Togekspeditøren som mottar ankomstmeldingen,​ skal bekrefte at meldingen er mottatt.+5. Togekspeditøren skal sende ankomstmelding til togekspeditøren på forrige stasjon når hele toget er kommet inn på stasjonen. Togekspeditøren som mottar ankomstmeldingen,​ skal bekrefte at meldingen er mottatt.
  
-Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et tog har kjørt tilbake fra et sted på linjen. Togekspeditøren skal i tillegg sende ankomstmelding til den stasjonen det er sendt avgangsmelding til.+6. Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et tog har kjørt tilbake fra et sted på linjen. Togekspeditøren skal i tillegg sende ankomstmelding til den stasjonen det er sendt avgangsmelding til.
  
-Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen. Når togekspeditøren på neste stasjon har blitt informert om at et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen og toget er kommet inn på den stasjonen det er sendt avgangsmelding til, skal togekspeditøren sende ankomstmelding.+7. Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen. Når togekspeditøren på neste stasjon har blitt informert om at et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen og toget er kommet inn på den stasjonen det er sendt avgangsmelding til, skal togekspeditøren sende ankomstmelding.
  
 [[tjn:​kapittel_5#​utveksling_av_avgangsmelding_og_ankomstmelding|(TJN 5.11 Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding)]] [[tjn:​kapittel_5#​utveksling_av_avgangsmelding_og_ankomstmelding|(TJN 5.11 Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding)]]
Linje 35: Linje 35:
 **<color #​22b14c>​Interne bestemmelser</​color>​** **<color #​22b14c>​Interne bestemmelser</​color>​**
  
-<color #​22b14c>​Dersom linjen ikke er klar eller tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Når linjen er klar eller når forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding. Den togekspeditøren som sperrer strekningen skal informere toglederen.</​color> ​+<color #​22b14c>​Ordlyden i punkt nummer 3 er svaret på avgangsmeldingen og det skal derfor utveksles signaturer mellom togekspeditørene. </​color>​ \\ 
 + 
 +<color #​22b14c>​Togekspeditøren skal benytte følgende ordlyd om at hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra sted på linjen i henhold til punkt nummer 7: \\  \\ //​**"​Hjelpelokomotiv fra tog ...(tognummer) er kommet inn. Signatur."​**//</​color>​ 
 + 
 + 
 +<color #​22b14c>​Dersom linjen ikke er klar eller tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Når linjen er klar eller når forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding. Den togekspeditøren som sperrer strekningen skal informere toglederen.</​color> ​ 
  
 ++++ ++++