Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind [2019/11/06 10:07]
mette.ryghseter@banenor.no [2. Forutsetninger]
togframforing:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind [2019/11/06 10:09] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no [5. Passering av planovergang på strekning uten fjernstyring]
Linje 55: Linje 55:
 g) Dersom blokkstrekningen ikke kan bekreftes fri for tog må toglederen avgjøre hvilken informasjon som kan gis til den veifarende. g) Dersom blokkstrekningen ikke kan bekreftes fri for tog må toglederen avgjøre hvilken informasjon som kan gis til den veifarende.
  
-==== 5. Passering av planovergang på strekning ​uten fjernstyring ​====+==== 5. Passering av planovergang på strekning ​med togmeldinger ​====
  
 a) Togekspeditøren på kontaktstasjon mottar henvendelse fra veifarende ved planovergang,​ og innhenter informasjon fra veifarende ved hvilken km. og mellom hvilke stasjoner planovergangen ligger. Stedsangivelse skal gjentas. All kommunikasjon skal være klar og tydelig. Som et minimum skal telefonnummer noteres i togmeldingsboken a) Togekspeditøren på kontaktstasjon mottar henvendelse fra veifarende ved planovergang,​ og innhenter informasjon fra veifarende ved hvilken km. og mellom hvilke stasjoner planovergangen ligger. Stedsangivelse skal gjentas. All kommunikasjon skal være klar og tydelig. Som et minimum skal telefonnummer noteres i togmeldingsboken