Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind [2019/11/06 10:09]
mette.ryghseter@banenor.no [5. Passering av planovergang på strekning uten fjernstyring]
togframforing:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind [2020/02/13 10:42] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Dokument tag
Linje 77: Linje 77:
 f) Togekspeditøren skal dersom det ikke positivt bekreftes at planovergangen er passert, underrette første tog over den aktuelle strekningen. f) Togekspeditøren skal dersom det ikke positivt bekreftes at planovergangen er passert, underrette første tog over den aktuelle strekningen.
  
 +{{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}