Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:ordlyder [2019/06/14 09:13]
marianne.blikken@banenor.no
togframforing:ordlyder [2019/10/15 11:48] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no [Avgangsmelding med betinget kjøretillatelse]
Linje 122: Linje 122:
 Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde: Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde:
  
-**«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)»**+**«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)» ​NN txp**