Endringsoversikt

Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget

Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget kan forekomme i følgende tilfeller:

  • ved forandring av kryssing mellom to tog,
  • ved endring i togrekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
  • ved innstilling av tog,
  • ved forsinkelse av tog uten at det foretas forandring av kryssing eller endring i rekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
  • ved hjelpelokomotiv som returnerer,
  • når kryssing flyttes fra stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS til en grensestasjon, og toget som skal holdes tilbake skal kjøre til strekning med togmelding, eller
  • når toget skal kjøre før rutetid fra utgangsstasjonen.

Ved kryssing som ikke er oppført i ruten, skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene når forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under en time. Den togekspeditøren som toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til føreren i det toget som skal holdes tilbake.

Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog …(nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

Når togekspeditøren på den stasjonen der kryssingen oppstår mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

Dersom føreren mottar kryssingsordren på en stasjon før, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på stasjonen der kryssingen oppstår om at føreren har bekreftet at kryssingsordren er mottatt.

Dersom toget som skal holdes tilbake ikke har fast stopp på den stasjonen kryssingen oppstår, skal det ikke vises kjørsignal inn på stasjonen før

  • det andre toget har kommet inn på stasjonen,
  • togekspeditøren på en stasjon før har bekreftet at kryssingsordren er mottatt av føreren i toget som skal holdes tilbake, eller
  • føreren er informert av togekspeditøren om kryssingen over togradio og om at føreren skal motta kryssingsordre inne på stasjonen.

Interne bestemmelser

Togekspeditøren skal informere toglederen når det oppstår kryssing som ikke er oppført i ruten.

Når det oppstår kryssing mellom tog og returnerende hjelpelokomotiv, skal følgende ordlyd benyttes:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv i … (stasjon. … (navn) togleder»

Ved returnerende hjelpelokomotiv erkjenner togekspeditøren ordren med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv er kommet … (navn) togekspeditør»

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.