Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing:foring_av_togmeldingsbok [2019/11/20 14:46]
jon.inge.schiager.kjernlie@banenor.no Instruks for føring av togmeldingsbok er oppdatert, ved at det er presisert at føring av "SPR" i rubrikken for tognummer gjelder for tilstøtende strekning med togmelding.
togframforing:foring_av_togmeldingsbok [2019/11/29 08:17] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Byttet ut begrepet strekning uten fjernstyring til strekning med togmelding
Linje 120: Linje 120:
  
  
-  * Sperring ved disponering for arbeid/​opprettelse av anleggsområde-jernbane på tilstøtende strekning ​uten fjernstyring ​føres med hovedsikkerhetsvaktens navn og togradionummer. Der det foreligger kunngjøring skal dette føres. ​+  * Sperring ved disponering for arbeid/​opprettelse av anleggsområde-jernbane på tilstøtende strekning ​med togmelding ​føres med hovedsikkerhetsvaktens navn og togradionummer. Der det foreligger kunngjøring skal dette føres. ​
  
  
Linje 152: Linje 152:
  
  
-  * Ved feil på planovergang på strekning ​uten fjernstyring, noteres feilen, planovergangsvaktens navn og togradionummer. For hvert tog som skal passere planovergangen kontaktes planovergangsvakten og tidspunktet for dette noteres. På strekning med fjernstyring noteres klokkeslettet for når toglederen bekrefter at planovergangsvakten er kontaktet. ​+  * Ved feil på planovergang på strekning ​med togmelding, noteres feilen, planovergangsvaktens navn og togradionummer. For hvert tog som skal passere planovergangen kontaktes planovergangsvakten og tidspunktet for dette noteres. På strekning med fjernstyring noteres klokkeslettet for når toglederen bekrefter at planovergangsvakten er kontaktet. ​