Endringsoversikt

Føring av togbok ved (TSS) Oslo

Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for vaktleder, togleder og operativ ruteplanlegger ved trafikkstyringssentralen Oslo. Instruksen skal sikre en enhetlig utforming av togbok ved trafikkstyringssentralen og sikre en god og gjennomførbar ruteplan ved de større stasjonene.

Beskrivelse

2.1. Utarbeidelse av togbok

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Motta kjøretøyturnering fra jernbaneforetakene.Operativ ruteplanlegger
2.Kontroll og rettelse av sporbruk for hver enkelt stasjon.

Kontroll må omfatte hensyn til:
- Avhengigheter i sikringsanlegget
- Kryssende togveier
- Sporlengder
- Togenes ståtid i stasjonen
- Tidsdifferanse for tog i samme spor
Operativ ruteplanlegger
3.Utarbeide grafisk sporplan for stasjoner og driftsbanegårder der det er nødvendig.Operativ ruteplanlegger
4.Utarbeide opp- og nedkjøringsplan til/fra driftsbanegård (eget dokument) i henhold til togoppgave og distribuere i nødvendig utstrekning (eksempelvis Mantena i Lodalen).Operativ ruteplanlegger

2.2. Kontroll av togbok

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Alle endringer føres med rød skrift.Togleder
2.Grønn hake påføres rettet kjøreplan (TLS)Togleder
3.Ankomst- eller avgangstid føres med eksakt klokkeslett.Togleder
4.Innstillinger markeres gult.Operativ ruteplanlegger
Togleder
5.Togboken på Oslo S kopieres med farger i ett eksemplarVaktleder/Togleder

2.3. Arkivering

Togbok skal arkiveres i en uke.

Vedlegg:

Eksempel togbok TSS Oslo.

Kjøretøy-
disp.
Tognr. øst Tog fra/til Tog
slag
Til kl Fra kl Spor Til/
fra
Tognr.
vest
Operatør Bane
strekning
Merk:
3701DRM-GARPt04.3704.4013 FLYRRPSp. 3 Nat.
OSL-DRMTt 04.39 2 13921FLY Sp. 2 Nat.
Fra Lod.
ank.kl. 04.32
LLS-OSLAt04.44 7 51204JBV
51205OSL-LLSAt 04.457 JBVRRP
5261SBO-SRIGt04.5104.583 5261CN For Loenga
12823FIL-SKITt 04.5310 NSB Type 69
Sp. 3 Nat

Kolonnen kjøretøydisponering skal beskrive:

  • kjøretøydisponering, deling og skjøting av tog
  • ved deling - første tognummer er det toget som kjøres først ut

I kolonnen ”Tog fra/til” skal kjørestrekningen benevnes med de offisielle forkortelser.
Ankomst og avgangstid skal føres – hvis ikke ankomsttid så passerer toget stasjonen.
I kolonnen ”Spor” skal spornummer stasjon og eventuelt spornummer driftsbanegård føres.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.