Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing [2019/11/06 09:00]
mette.ryghseter@banenor.no
togframforing [2020/02/18 09:19] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 20: Linje 20:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Strekning_med_togmelding_grensestasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Strekning_med_togmelding_grensestasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med togmelding </​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med togmelding </​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 26: Linje 26:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Grensestasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Grensestasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Grensestasjoner</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Grensestasjoner</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 32: Linje 32:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Strekning_med_ERTMS'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Strekning_med_ERTMS'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 39: Linje 39:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Kjøring_av_tog'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Kjøring_av_tog'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Kjøretillatelse</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Kjøretillatelse</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 45: Linje 45:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​spesielle_bestemmelser_ved_kjøring_av_tog'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​spesielle_bestemmelser_ved_kjøring_av_tog'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Testing av ombordutrustning</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Testing av ombordutrustning</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 51: Linje 51:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​togleder_og_togekspeditørs_hovedoppgaver'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​togleder_og_togekspeditørs_hovedoppgaver'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Oppgaver</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Oppgaver</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​ Togleder og Togekspeditør </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​ Togleder og Togekspeditør </​span>​
Linje 58: Linje 58:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Ordlyder'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Ordlyder'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 65: Linje 65:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Kryssingsinstrukser'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=avvikshåndtering:​Kryssingsinstrukser'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Kryssingsinstrukser</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Kryssingsinstrukser</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 72: Linje 72:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Bilag_kap_5'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Bilag_kap_5'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Illustrerte eksempler </​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Illustrerte eksempler </​span><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​ Kryssing og forbikjøringer </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:#​1E285A;​text-transform:​ none">​ Kryssing og forbikjøringer </​span> ​
Linje 85: Linje 85:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Passering av usikrede planoverganger sikret med grind</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Passering av usikrede planoverganger sikret med grind</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 97: Linje 97:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​føring_av_grafisk_rute'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​føring_av_grafisk_rute'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius: ​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Grafisk rute</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Grafisk rute</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 103: Linje 103:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​føring_av_togbok_ved_tss_Oslo'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​føring_av_togbok_ved_tss_Oslo'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius: ​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togbok ved TSS Oslo</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togbok ved TSS Oslo</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 109: Linje 109:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Føring_av_togmeldingsbok'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​Føring_av_togmeldingsbok'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togmeldingsbok </​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togmeldingsbok </​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​