Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
togframforing [2019/11/06 09:00]
mette.ryghseter@banenor.no
togframforing [2020/07/27 11:48] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 20: Linje 20:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Strekning_med_togmelding_grensestasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Strekning_med_togmelding_grensestasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Strekning med togmelding </span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Strekning med togmelding </span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 26: Linje 26:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Grensestasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Grensestasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Grensestasjoner</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Grensestasjoner</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 32: Linje 32:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Strekning_med_ERTMS'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Strekning_med_ERTMS'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 39: Linje 39:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Kjøring_av_tog'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Kjøring_av_tog'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kjøretillatelse</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kjøretillatelse</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 45: Linje 45:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:spesielle_bestemmelser_ved_kjøring_av_tog'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:spesielle_bestemmelser_ved_kjøring_av_tog'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Testing av ombordutrustning</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Testing av ombordutrustning</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 51: Linje 51:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:togleder_og_togekspeditørs_hovedoppgaver'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:togleder_og_togekspeditørs_hovedoppgaver'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Oppgaver</span><br>     <span style="font-size:16px;">Oppgaver</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> Togleder og Togekspeditør </span>     <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> Togleder og Togekspeditør </span>
Linje 58: Linje 58:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Ordlyder'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Ordlyder'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 65: Linje 65:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Kryssingsinstrukser'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=avvikshåndtering:Kryssingsinstrukser'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Kryssingsinstrukser</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Kryssingsinstrukser</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 71: Linje 71:
  
 <html> <html>
-<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Bilag_kap_5'"  +<button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframforing:eksempler_kryssing_og_forbikjoring'"  
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Illustrerte eksempler </span><br>    <span style="font-size:16px;">Illustrerte eksempler </span><br>
    <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> Kryssing og forbikjøringer </span>     <span style="font-size:12px; color:#1E285A;text-transform: none"> Kryssing og forbikjøringer </span> 
Linje 78: Linje 78:
  
 </html> </html>
 +\\ 
 +\\ 
 +\\
 <html> <html>
 <span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;">Planoverganger:</span> <span style="color:#1E285A;font-size:1.3em;">Planoverganger:</span>
Linje 85: Linje 87:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Passering av usikrede planoverganger sikret med grind</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Passering av usikrede planoverganger sikret med grind</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 97: Linje 99:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:føring_av_grafisk_rute'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:føring_av_grafisk_rute'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius:  2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Grafisk rute</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Grafisk rute</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 103: Linje 105:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:føring_av_togbok_ved_tss_Oslo'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:føring_av_togbok_ved_tss_Oslo'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius:  2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Togbok ved TSS Oslo</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Togbok ved TSS Oslo</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 109: Linje 111:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Føring_av_togmeldingsbok'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=togframføring:Føring_av_togmeldingsbok'" 
-style="margin: 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;display:inline-block;">+style="margin: 5px; height: 50px; width: 100%; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Togmeldingsbok </span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Togmeldingsbok </span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 117: Linje 119:
 </html> </html>
  
-{{:togledelse.png?direct&875|Fotograf: Einar Aslaksen}}+{{:togledelse.png?1150|Fotograf: Einar Aslaksen}}