Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
togframforing [2019/11/06 08:59]
mette.ryghseter@banenor.no
togframforing [2019/11/06 09:00] (nåværende versjon)
mette.ryghseter@banenor.no
Linje 86: Linje 86:
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=togframføring:​passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind'" ​
 style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​ style="​margin:​ 2px; height: 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​
-   <​span style="​font-size:​16px;">​Passering av usikrede ​planoverganger_sikret_med_grind</​span><​br><​br>​+   <​span style="​font-size:​16px;">​Passering av usikrede ​planoverganger sikret med grind</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
 </​button>​ </​button>​