Togframføring

Ansvar

Toglederen har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede togframføringen, de aktiviteter og tiltak som i tillegg til eller sammen med kjøringen bidrar til at toget komme sikkert fram.

På strekning med fjernstyring og på strekning med ERTMS utføres trafikkstyringen av toglederen. På strekning med togmelding utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditørene. På grensestasjon utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditøren.

(TJN 5.1 Trafikkstyring)

Kommentarer:

Planoverganger:

Føring av:

Fotograf: Einar Aslaksen

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.