Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn:soknad_om_unntak_fra_trafikkregelverket:oversikt_over_unntak_som_er_gitt [2020/04/23 11:53]
marianne.blikken@banenor.no Logg på gitte unntak
tjn:soknad_om_unntak_fra_trafikkregelverket:oversikt_over_unntak_som_er_gitt [2020/07/27 10:00] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Unntak fra regelverket 3.19 pkt 2 og 3 er gitt Grendland Rail
Linje 7: Linje 7:
  
 ^ Typer regelverk det\\ er søkt unntak fra  ^ Saksnummer    ^ Hvilke krav det er søkt unntak fra  ^ Kort beskrivelse av unntaket                                                                                         ^ Området                                      Gyldighetstid             ^ Virksomhet som søker         ^ ^ Typer regelverk det\\ er søkt unntak fra  ^ Saksnummer    ^ Hvilke krav det er søkt unntak fra  ^ Kort beskrivelse av unntaket                                                                                         ^ Området                                      Gyldighetstid             ^ Virksomhet som søker         ^
-| TJN                                       | 201907958     | 3.19 pkt 2. og 3                    | CargoNet gis unntak fra TJN punkt 2og 3 ved rundgang og lokomotivbytte                                             | Hele jernbanenettet                         | 16.06.20 -                 | CargoNet                     |+| TJN                                       | 202007437    | 3.19 pkt. 2 og 3                    | Grenland Rail AS gis unntak for TJN punkt 2 og 3 ved rundgang og lokomotivbytte                       | Hele jernbanenettet                          | 08.07.20 -                | Grenland \\ Rail AS       | 
 +| TJN                                       | 201907958     | 3.19 pkt. og 3                    | CargoNet gis unntak fra TJN punkt 2 og 3 ved rundgang og lokomotivbytte                                             | Hele jernbanenettet                         | 16.06.20 -                 | CargoNet                     |
 | TJN                                       | 201904217     | 6.6 bokstav c)                      |  Unntak fra TJN 6.6 bokstav c om innkobling av ATC for testtog ved testkjøring for testing av ETCS ombordutrustning  | Roa - Hønefossbanen                         | 10.07.19 -                  Bane NOR, ERMTS programmet  | | TJN                                       | 201904217     | 6.6 bokstav c)                      |  Unntak fra TJN 6.6 bokstav c om innkobling av ATC for testtog ved testkjøring for testing av ETCS ombordutrustning  | Roa - Hønefossbanen                         | 10.07.19 -                  Bane NOR, ERMTS programmet  |
 | TJN                                       | 201905982     | 6.6 bokstav b) og c)                | Unntak for å koble inn ATC og sikkhetsbremseapparat for damplokomotivene.                                            | Hele jernbanenettet                         | 16.06.19 - 01.01.25        | Norsk jernbanemuseum         | | TJN                                       | 201905982     | 6.6 bokstav b) og c)                | Unntak for å koble inn ATC og sikkhetsbremseapparat for damplokomotivene.                                            | Hele jernbanenettet                         | 16.06.19 - 01.01.25        | Norsk jernbanemuseum         |