Oversikt over gitte unntak

.

Typer regelverk det
er søkt unntak fra
Saksnummer Hvilke krav det er søkt unntak fra Kort beskrivelse av unntaket Området Gyldighetstid Virksomhet som søker
TJN 202007437 3.19 pkt. 2 og 3 Grenland Rail AS gis unntak for TJN punkt 2 og 3 ved rundgang og lokomotivbytte Hele jernbanenettet 08.07.20 - Grenland
Rail AS
TJN 201907958 3.19 pkt. 2 og 3 CargoNet gis unntak fra TJN punkt 2 og 3 ved rundgang og lokomotivbytte Hele jernbanenettet 16.06.20 - CargoNet
TJN 201904217 6.6 bokstav c) Unntak fra TJN 6.6 bokstav c om innkobling av ATC for testtog ved testkjøring for testing av ETCS ombordutrustning Roa - Hønefossbanen 10.07.19 - Bane NOR, ERMTS programmet
TJN 201905982 6.6 bokstav b) og c) Unntak for å koble inn ATC og sikkhetsbremseapparat for damplokomotivene. Hele jernbanenettet 16.06.19 - 01.01.25 Norsk jernbanemuseum
TJN 201905982 6.6 bokstav c) Unntak for innkobing av utstyr for ATC for muealt dieselmotorvognsett type 86 Hele jernbanenettet, primært Arendalsbanen 16.06.19 - 01.01.25 Norsk jernbanemuseum
TJN 201709921-37 5.8 Unntak for TJN pkt. 5.8 for togframføring mellom Marienborg holdeplass og Trondheim S, på Trondheim stasjon Trondheim stasjon 11.10.19 - 31.12.26 Bane NOR
TJN 201917984 6.4, 8.10, 8.16 Unntak for bruk av enkelt sikringsanlegg Haltdalen stasjon 08.01.20 - frem til ERTMS Bane NOR
TJN 202001935-2 10.13 nr 4 Frakopling inn på annet anleggsområde Kolbotn, Ås 20.02.20 - 31.12.21 Bane NOR TØ
TJN 202002514-2 5.7, 5.8, 5.13, 8.10 og 8.11 Unntak fra TJN for togframføring Skøyen - Filipstad, videreføring av unntak gitt av Sjt Øst - frem til 31.13.22 Infrastruktur, Område Øst
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.