Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tjn:kapittel_5 [2019/10/30 13:58]
oyvind.bottilsrud@banenor.no [5.11 Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding] Oppdatert i henhold til TS-sirk 015-2019
tjn:kapittel_5 [2020/02/12 11:32] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Dokument tag
Linje 184: Linje 184:
 1. Togekspeditøren på kryssingsstasjonen skal vise signal 9 «Kryssende tog er kommet», eller informere føreren om at det kryssende toget er kommet, dersom det er vanskelig for føreren å fastslå om kryssende tog er kommet. Dette gjelder i tilfeller hvor føreren ikke kan se det kryssende toget eller hvor det er flere tog på stasjonen. Informasjonen skal gis før toget kjører fra stasjonen til strekning med togmelding. 1. Togekspeditøren på kryssingsstasjonen skal vise signal 9 «Kryssende tog er kommet», eller informere føreren om at det kryssende toget er kommet, dersom det er vanskelig for føreren å fastslå om kryssende tog er kommet. Dette gjelder i tilfeller hvor føreren ikke kan se det kryssende toget eller hvor det er flere tog på stasjonen. Informasjonen skal gis før toget kjører fra stasjonen til strekning med togmelding.
  
-2. Når det er angitt kryssing mellom tog hvor togene ikke har felles blokkstrekning på begge sider av kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren kun gi signal 9 «Kryssende tog har kommet» til det toget som skal kjøre ut på den felles blokkstrekningen. +2. Når det er angitt kryssing mellom tog hvor togene ikke har felles blokkstrekning på begge sider av kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren kun gi signal 9 «Kryssende tog er kommet» til det toget som skal kjøre ut på den felles blokkstrekningen. 
  
 ==== 5.15 Kryssingsforandring ==== ==== 5.15 Kryssingsforandring ====
Linje 438: Linje 438:
 <color #22b14c>3. Toglederen skal stille togvei for toget før toglederen gir føreren tillatelse til å trykke «Start». <color #22b14c>3. Toglederen skal stille togvei for toget før toglederen gir føreren tillatelse til å trykke «Start».
 </color> </color>
 +
 +{{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}