Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn:kapittel_5 [2019/06/12 06:01]
mette.ryghseter@banenor.no [5.12 Tog som stoppes på betjent stasjon]
tjn:kapittel_5 [2019/10/30 13:58] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no [5.11 Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding] Oppdatert i henhold til TS-sirk 015-2019
Linje 161: Linje 161:
 <color #​22b14c>​5.11-BN</​color>​ <color #​22b14c>​5.11-BN</​color>​
  
-<color #​22b14c>​Dersom linjen ikke er klar eller tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Når linjen er klar eller når forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding. Den togekspeditøren som sperrer strekningen skal informere toglederen.</​color> ​+<color #22b14c>1. Ordlyden i punkt 5.11 nummer 3 er svaret på avgangsmeldingen og det skal derfor utveksles signaturer mellom togekspeditørene. </​color>​ \\ 
 + 
 +<color #​22b14c>​2. Togekspeditøren skal benytte følgende ordlyd om at hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra sted på linjen i henhold til punkt 5.11 nummer 7: \\  \\ //"​Hjelpelokomotiv fra tog ...(tognummer) er kommet inn. Signatur."//</​color>​ 
 + 
 + 
 +<color #​22b14c>​3. ​Dersom linjen ikke er klar eller tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Når linjen er klar eller når forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding. Den togekspeditøren som sperrer strekningen skal informere toglederen.</​color> ​
  
 ==== 5.12 Tog som stoppes på betjent stasjon ==== ==== 5.12 Tog som stoppes på betjent stasjon ====