Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn:kapittel_1 [2020/02/12 11:25]
torgeir.blesvik@banenor.no [1.17 Bane NORs adgang til førerrom]
tjn:kapittel_1 [2020/07/03 10:12] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no [1.12 Definisjoner for kjøretøy] Endret opp i feilnummering på underpunktene
Linje 228: Linje 228:
 a) **Kjøretøy:** Jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft.  a) **Kjøretøy:** Jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft. 
  
-b) **Trekkraftkjøretøy:** Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner.  +b) **Trekkraftkjøretøy:** Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner. 
-  **Tog:** Trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed. +  
 +c)  **Tog:** Trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed. 
  
-c) **Godstog:** Tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personale som har tilsyn med godset.+d) **Godstog:** Tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personale som har tilsyn med godset.
    
-d) **Persontog:** Tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods. +e) **Persontog:** Tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods. 
  
-e) **Tomtog:** Tog som kjøres med personvogner og som etter ruten ikke tar med passasjerer.+f) **Tomtog:** Tog som kjøres med personvogner og som etter ruten ikke tar med passasjerer.
  
-f)  **Kipptog:** Godstog som kjøres fra stasjon til sidespor, og tilbake til utgangsstasjon uten å passere noen fjernstyrt stasjon eller betjent stasjon.+g)  **Kipptog:** Godstog som kjøres fra stasjon til sidespor, og tilbake til utgangsstasjon uten å passere noen fjernstyrt stasjon eller betjent stasjon.
  
-g)  **Hjelpetog:** Tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen. +h)  **Hjelpetog:** Tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen. 
  
-h)  **Arbeidstog:** Tog som kjøres for å utføre arbeid i spor. +i)  **Arbeidstog:** Tog som kjøres for å utføre arbeid i spor. 
  
-i)  **Skift:** Kjøretøy som flyttes under skifting. +j)  **Skift:** Kjøretøy som flyttes under skifting. 
  
-j)  **Lokomotiv:** Trekkraftkjøretøy beregnet for kjøring av tog og skifting.+k)  **Lokomotiv:** Trekkraftkjøretøy beregnet for kjøring av tog og skifting.
  
-k)  **Løslokomotiv:** Et enkelt eller flere sammenkoplete lokomotiver som kjøres uten vogner. +l)  **Løslokomotiv:** Et enkelt eller flere sammenkoplete lokomotiver som kjøres uten vogner. 
  
-l) **Forspannlokomotiv:** Virksomt lokomotiv forrest i toget.+m) **Forspannlokomotiv:** Virksomt lokomotiv forrest i toget.
  
-m)  **Ekstra forspannlokomotiv:** Ett eller flere virksomme lokomotiver i toget koplet foran togets fremste trekkraftkjøretøy.+n)  **Ekstra forspannlokomotiv:** Ett eller flere virksomme lokomotiver i toget koplet foran togets fremste trekkraftkjøretøy.
  
-n) **Hjelpelokomotiv:** Trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft. +o) **Hjelpelokomotiv:** Trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft. 
  
-o)  **Bremseprosent:** Angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt.+p)  **Bremseprosent:** Angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt.
  
-p) **Bremsetabell:** Tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent. +q) **Bremsetabell:** Tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent. 
  
 ==== 1.13 Definisjoner for sporveksler ==== ==== 1.13 Definisjoner for sporveksler ====