Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn [2020/07/27 11:00]
torgeir.blesvik@banenor.no gjenopprettet til en tidligere versjon (2020/04/16 06:51)
tjn [2020/07/27 12:10] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 16: Linje 16:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_1'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_1'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 1</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 1</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Generelle bestemmelser og definisjoner</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Generelle bestemmelser og definisjoner</span>
Linje 23: Linje 23:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=TJN:Kapittel_2'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=TJN:Kapittel_2'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 2</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 2</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon</span>
Linje 29: Linje 29:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_3'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_3'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 3</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 3</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none"> Skifting</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none"> Skifting</span>
Linje 35: Linje 35:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_4'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_4'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 4</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 4</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Klargjøring av tog</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Klargjøring av tog</span>
Linje 41: Linje 41:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_5'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_5'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 5</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 5</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Trafikkstyring - togledelse og togekspedisjon</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Trafikkstyring - togledelse og togekspedisjon</span>
Linje 47: Linje 47:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_6'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_6'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 6</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 6</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Kjøring av tog</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Kjøring av tog</span>
Linje 53: Linje 53:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_7'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_7'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 7</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 7</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Uregelmessigheter og feil</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Uregelmessigheter og feil</span>
Linje 59: Linje 59:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_8'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_8'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 8</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 8</span><br><br>
     <span style="font-size:13px;#1E285A;text-transform: none">Signaler</span>     <span style="font-size:13px;#1E285A;text-transform: none">Signaler</span>
Linje 65: Linje 65:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_9'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_9'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 9</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 9</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Formularer</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Formularer</span>
Linje 71: Linje 71:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_10'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:Kapittel_10'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kapittel 10</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Kapittel 10</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Arbeider i spor</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Arbeider i spor</span>
Linje 77: Linje 77:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:tidligere_kapittel_12'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:tidligere_kapittel_12'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width: 20em; background: white; color:#1E285A;border-radius: 2px;border: 1px solid #1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width: 280px; background: white; color:#1E285A;border-radius: 2px;border: 1px solid #1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Tidligere kapittel 12</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Tidligere kapittel 12</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Betjening av signalanlegg   <br> Rev. pr. 12.12.13</span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">Betjening av signalanlegg   <br> Rev. pr. 12.12.13</span>
Linje 83: Linje 83:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:søknad_om_unntak_fra_trafikkregelverket'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=tjn:søknad_om_unntak_fra_trafikkregelverket'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: white; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: white; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:14px;">Søknad om unntak fra trafikkregelverket</span><br><br>     <span style="font-size:14px;">Søknad om unntak fra trafikkregelverket</span><br><br>
     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none"> </span>