Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn [2020/02/18 09:59]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
tjn [2020/04/16 06:51] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Test på side - søknad om unntak
Linje 80: Linje 80:
     <span style="​font-size:​16px;">​Tidligere kapittel 12</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Tidligere kapittel 12</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​13px;​ #​1E285A;​text-transform:​ none">​Betjening av signalanlegg ​  <​br>​ Rev. pr. 12.12.13</​span>​     <span style="​font-size:​13px;​ #​1E285A;​text-transform:​ none">​Betjening av signalanlegg ​  <​br>​ Rev. pr. 12.12.13</​span>​
 +</​button>​
 +
 +<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=tjn:​søknad_om_unntak_fra_trafikkregelverket'" ​
 +style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: white; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​border:​1px solid#​1E285A;">​
 +    <span style="​font-size:​14px;">​Søknad om unntak fra trafikkregelverket</​span><​br><​br>​
 +    <span style="​font-size:​13px;​ #​1E285A;​text-transform:​ none">​ </​span>​
 </​button>​ </​button>​