Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tjn [2019/11/28 10:49]
torgeir.blesvik@banenor.no
tjn [2019/11/28 10:57] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 52: Linje 52:
 </​button>​ </​button>​
  
-<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=tjn;Kapittel_7'" ​+<button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=tjn:Kapittel_7'" ​
 style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E8E8E8; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​ style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: 20.5em; background: #E8E8E8; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;​display:​inline-block;">​
     <span style="​font-size:​16px;">​Kapittel 7</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Kapittel 7</​span><​br><​br>​