Trafikkregler for jernbanenettet (TJN)

TJN er de regler infrastrukturforvalter Bane NOR har fastsatt og er i hovedsak regler som tidligere var i togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften.

Jernbaneforetakene må utarbeide bestemmelser for det de har ansvar for å ha i sin sikkerhetsstyring og sammenstille en førers regelbok og dokumentasjon til annet personale enn lokomotivførere, jf. kravene til jernbaneforetak i TSI-Drift og trafikkstyring Jf. også sikkerhetsstyringsforskriften kapittel 2, og TSI Application Guide, OPE TSI

Informasjonsnotat

Kommentarer til Trafikkregler for jernbanenettet

Veileder for interne bestemmelser kapittel 10. Arbeider i spor

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.