Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
strekning_med_ertms [2019/01/22 12:17]
mette_ryghseter
strekning_med_ertms [2019/01/22 12:18] (nåværende versjon)
mette_ryghseter
Linje 18: Linje 18:
 <​newcolumn>​ <​newcolumn>​
 Særlige skilt på strekning med ERTMS: Særlige skilt på strekning med ERTMS:
-  *[[Strekning med ERTMS:​stoppskilt pa strekning med ertms|Stoppskilt]] +
-  *[[strekning med ertms:skilt for veisikringsanlegg pa strekning med ertms|Skilt for veisikringsanlegg]]+
   *[[strekning med ertms:​signal for systemovergang pa strekning med ertms|Signal for systemovergang]]   *[[strekning med ertms:​signal for systemovergang pa strekning med ertms|Signal for systemovergang]]
-  *[[strekning med ertms:reservert ​for framtidig ​ertms bestemmelse|Reservert ​for framtidig ERTMS bestemmelse]] +  *[[strekning med ertms:skilt for veisikringsanlegg pa strekning med ertms|Skilt for veisikringsanlegg]] 
-  *[[strekning med ertms:reservert for framtidig ertms bestemmelse1|Reservert for framtidig ERTMS bestemmelse]]+  * [[Strekning med ERTMS:​stoppskilt pa strekning med ertms|Stoppskilt]] 
 +  ​