Signaler i førerpanelet på trekkraftkjøretøy med ETCS og særlige skilt på strekning med ERTMS

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.