Innholdsfortegnelse

Frakobling Lillehammer-Fåberg

Frakobling mellom Lillehammer og Fåberg skal normalt ikke deles opp. Mellomliggende håndstilte brytere skal normalt ikke benyttes. Denne prosedyren beskriver kommunikasjon mellom togleder Nord og togleder Oslo.

Ved arbeid som krever frakobling av kontaktledningsanlegget, skal følgende prosedyre følges

Oppstart

Leder el-sikkerhet ringer togleder 1 og forteller hvor det skal arbeides. Togleder 1 sperrer sin strekning og kontakter togleder 2 (i nabosentral). Togleder 1 informerer om sperring. Togleder 2 sperrer sin strekning, kontakter leder for el-sikkerhet og forteller at det er klart for frakobling. Leder for el-sikkerhet kontakter leder for kobling.

Avslutning

Leder el-sikkerhet ringer togleder 1 og forteller at arbeid er avsluttet. Togleder 1 hever sperring på sin strekning og kontakter togleder 2 (i nabosentral). Togleder 1 informerer om heving av sperring. Togleder 2 hever sperring på sin strekning, kontakter leder for el-sikkerhet og forteller at sperring er hevet. Leder for el-sikkerhet kontakter leder for kobling.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.