Forhåndsdefinert anleggsområde-jernbane Oslo S

Ikke alle områdene for anleggsområde-jernbane Oslo S er publisert her foreløpig (områdene 11-12), men de vil komme så fort de er klare for publisering.

Anleggsområde-jernbane på Oslo S skal sperres og sikres i henhold til følgende beskrivelser om ikke annet er angitt i kunngjøring.

Forhåndsdefinerte «Anleggsområde-jernbane» som inneholder sikkerhetssoner skal kun benyttes i hvite tider, dvs. tidspunkt på døgnet forbeholdt vedlikeholdsarbeid. Ved bruk av sikkerhetssone på Bryn kjører eventuelle godstog over Alnabru.

Det er ikke tegnet kart for områdene 11 og 12 fordi disse omfatter hele Oslo S.

Forklaring av tegninger og symboler i kart over anleggsområde-jernbane:

  • Oransje felt: Anleggsområde-jernbane.
  • Oransje ramme (ikke felt): Anleggsområde-jernbane i tunnel, men ikke i spor over bakken.
  • Blått felt: Markerer frakoblingen som er på utsiden av anleggsområde-jernbane.
  • Grønne striper: De grønne strekene er der hvor skilt blir plassert. At det er skilt noen steder for start og slutt er en form for sikkerhetssone/for å hindre overkjøring (kort oppsummert).
  • Rød ramme med grønt skilt: Grense for anleggsområde-jernbane mot/i tunnel (vanskelig å vise uten å markere at det kun gjelder tunnelen), f.ks.anleggsområde-jernbane 5.
Anleggsområde-jernbane Oslo S Fra Til
Anleggsområde-jernbane 1 Spor 1 – 3 Oslo S Inkludert G-siden, Tunnelspor 4 og dvergsignal 407
Anleggsområde-jernbane 2 Spor 1 – 5 Oslo S Inkludert G-siden, Tunnelspor 4 og dvergsignal 407
Anleggsområde-jernbane 3 Spor 9 – 19 Oslo S Inkludert Haven, mot Brynsbakken og hovedspor
Oslo - Sandbukta til indre hovedsignal 259
Anleggsområde-jernbane 4 Spor 9 – 19 Oslo S Inkludert Haven, mot Brynsbakken og hovedspor
Oslo - Sandbukta/Sandbukta – Oslo til indre hovedsignal
259 og 261
Anleggsområde-jernbane 5 Spor 1 – 8 Oslo S Inkludert G-siden og mot Brynsbakken
Anleggsområde-jernbane 6 Spor 1 – 8 Oslo S Inkludert G-siden og hovedspor Oslo - Lillestrøm/Lillestrøm - Oslo til innkjør hovedsignal Bryn
Anleggsområde-jernbane 7 Spor 9 – 19 Oslo S Inkludert Haven og Tunnelspor 4
Anleggsområde-jernbane 8 Spor 2 – 13 Oslo S Hovedspor Oslo – Drammen/Drammen – Oslo til indre hovedsignal 165 og 167 Skøyen
Anleggsområde-jernbane 9 Spor 2 – 8 Oslo S Hovedspor Oslo – Drammen til indre hovedsignal 165 Skøyen
Anleggsområde-jernbane 10 Spor 9 – 13 Oslo S Hovedspor Drammen – Oslo til indre hovedsignal 167 Skøyen
Kommer Skøyen og Oslo S Bekkelaget, Bryn og Grefsen, eksklusiv Loenga og Lodalen
Kommer Skøyen og Oslo S Bekkelaget, Bryn, Grefsen og Hellerud, eksklusiv Loenga og Lodalen
Kommer Skøyen og Oslo S Bekkelaget, Bryn og Grefsen, inklusiv Loenga
Kommer Skøyen og Oslo S Bekkelaget, Bryn, Grefsen og Hellerud, inklusiv Loenga
Anleggsområde-jernbane 13 Spor 14 – 19 Oslo S Inkludert Haven, mot Brynsbakken, Tunnelspor 3
og hovedspor Oslo-Sandbukta/Sandbukta – Oslo til indre hovedsignal P793, T695 og N693 Kolbotn
Anleggsområde-jernbane 14 Spor 14 – 19 Oslo S Inkludert Haven, mot Brynsbakken, Tunnelspor 3 + 4
og hovedspor Oslo-Sandbukta/Sandbukta – Oslo til indre hovedsignal P793, T695 og N693 Kolbotn
Anleggsområde-jernbane 15 Dvergsignal 480 Oslo S Hovedspor Oslo – Grefsen/Grefsen – Oslo til innkjør hovedsignal Grefsen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.