Bruk av togekspeditør til å utøve hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding på plattform på stasjoner

Reglener gjelder kun ved snørydding på plattform på stasjoner uten kontaktledningsanlegg. Med snørydding inngår også i denne forbindelse tilhørende strøing og kosting.

I avtale med entreprenør som skal brøyte, skal det framgå at entreprenør skal ta kontakt med togekspeditøren og få tillatelse fra togekspeditøren før aktiviteten starter.

Togekspeditøren skal;

  • Kontrollere at det ikke foregår annen skinnegående aktiviet på stasjonen før arbeidet starter.
  • Sette enkelt innkjørsignal/ hovedsignal i stopp og notere at det foregår arbeid på stasjonen i togmeldingsboka.
  • Stasjoner med sporisolering: Sette på kontaktmagneter på sporet/sporene som ligger inntil plattform og kontrollere at disse kortslutter. Sette på kontrollmiddel på berørte signal stillere.
  • Stasjoner uten sporisolering: Sette på kontrollmiddel på berørte signal stillere. Det er ikke tillatt å frigi for stilling av signal fra utvendig stillerapparat.
  • Gi tillatelse til arbeid.
  • Avslutte arbeidet etter konferanse med den som utfører snøryddingen, notere i togmeldingsboka og fjerne kontrollmiddel og kontaktmagneter.
  • Ved vaktskifte orienteres påtroppende txp om arbeidet.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.