Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Jessheim stasjon 2019/11/21 08:51 Oppdatert kryssingsinstruks for Jessheim stasjon
Føring av togmeldingsbok 2019/11/20 14:46 Instruks for føring av togmeldingsbok er oppdatert, ved at det er presisert at føring av "SPR" i rubrikken for tognummer gjelder for tilstøtende strekning med togmelding.
Reserveløsning FIDO 2019/11/20 12:52 Oppdatert reserveløsning FIDO med lenker
ERTMS-begreper på norsk 2019/11/18 09:17  
Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G 2019/11/18 07:53 Endret henvisning fra kap 8. til kap. 10

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.