Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Nyheter 2020/09/16 11:01  
tjn 2020/09/15 07:17 Veileder for arbeid i spor - gyldig fra 18.09.2020
Arbeid på et anleggsområde-jernbane 2020/09/14 12:41 [Avgrensning av anleggsområde-jernbane]
Kapittel 10 Arbeider i spor 2020/09/14 12:32 Oppdatering av kap. 10 Arbeid i spor - jmfr. TS 028-2020
Aksjonskort 51B strekningen Bergen – Arna stengt. Tog kjøres med halv sikthastighet 2020/09/14 07:33 [Tabell]
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.