Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Samhandling og kommunikasjon 2020/08/13 08:13 Retningslinjer for kommunikasjon og samhandling i trafikkstyringssentralene
start 2020/08/12 08:17  
sidebar 2020/08/12 08:09  
Lodalen/Loenga 2020/08/11 09:20 Fjernet instruks for txp og togleder når togleder utfører kommandoer for txp i GS-anlegget på Loenga stasjon
Aksjonskort 10 L – Avvik - Ski stasjon. Spor 4sperret/ikke tilgang til driftsbanegården/feil ved sporveksler/annen feil. 2020/08/06 12:12 Nytt aksjonskort Ski stasjon - spor 4 sperret
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.