Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Manglende samsvar mellom grense for arbeid og frakobling av kontaktledningsanlegg 2020/02/18 19:23  
flamsbana 2020/02/13 10:37 [Flåm]
Kapittel 1 Generelle bestemmelser og definisjoner 2020/02/12 11:25 [1.17 Bane NORs adgang til førerrom]
Alnabru 2020/02/11 11:08 Endret driftsform Alnabanen - endret til STREKNING MED FJERNSTYRING
Instruks for betjening av fjernstyringsanlegget på Rørosbanen 2020/02/11 09:24 Endret sidemannskontroll til å hete "Annen togleder GODKJENT TIL Å STYRE RØROSBANEN i samme sentral. Ny tekst er uthevet.

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.