Velkommen til Operativt regelverk

Regelverksamlinger

Innledende bestemmelser

Tematisk inndeling

Endringsoversikt

De 5 siste dokumentendringene foretatt de siste 60 dagene. For fullstendig liste, se her.

Symboler 2019/10/16 12:33  
Kryssingsforandring 2019/10/15 11:48 [Avgangsmelding med betinget kjøretillatelse]
sidebar 2019/10/15 11:39  
Aksjonskort 4011 - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal 2019/10/09 07:59 Nytt aksjonskort - Manglende kjøretøy til tog 1708 Trondheim S - Heimdal
Aksjonskort 4007 - Trondheim S. - Nidelv bru sperret 2019/10/09 07:32 Tilleggsinformasjon på aksjonskortet

For brukere av denne portalen: Send tilbakemelding på siden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.