Uregelmessigheter, feil og nødsituasjoner

September 2020

Tema - oransje beredskap

For en tid tilbake fikk vi en avklaring som sa at togleder ikke kunne benytte FIDO for utsendelse av nedsatt kjørehastighet uten at skilt og baliser var på plass. Hvordan skal dette forstås, sett i sammenheng med SJN 1.7?

Hvorfor er det krav til at fører skal stille inn en takhastighet i ATC i forbindelse med innføring av oransje beredskap?

Bestemmelsen i SJN fjerner vel ikke kravet om at det skal settes ut skilt/baliser?

August 2020

Er det toglederen eller togekspeditøren som utsteder kunngjøring ved nedsatt hastighet på strekning med togmelding, inntil skilt er satt ut?

Skal togleder informere fører om «bevegelig kryss» i alle tilfeller dersom sporvekselen har «bevegelig kryss», ved tillatelse til kjøring forbi signal som ikke kan vise kjørsignal?

Skal fører bekrefte kontroll på at kryss-spissen ligger godt an mot vingeskinnen til togleder i alle tilfeller dersom sporvekselen har «bevegelig kryss», ved tillatelse til kjøring forbi signal som ikke kan vise kjørsignal? Dette står bare som punkt i sjekklista. Altså ikke beskrevet i TJN. Er dette i så fall godt nok?

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.