Togframføring

September 2020

Ble det etter endring av ORV i 2019, fjernet at en stasjon kan fritas for ankomstmelding?

Føring og bruk av symboler på grafisk rute for togleder.

Skal lokal skifting markeres med strek og L samt avtalt tidsrom, på alle stasjonene som er lagt på lokal skifting i et anleggsområde-jernbane?

Skal operativ togleder tegne inn arbeid i spor, f.eks. 1 time fremover i tid med blått i hele tidsrommet man skriver kunngjøringen for, for så å tegne med rødt når HSV melder seg og avtaler tider?

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.