Spørsmål og svar om regelverket

Vi vil fremover legge ut spørsmål som vi får tilsendt fra brukerne og besvare de her. Spørsmål kan sendes til trafikkbestemmelser@banenor.no eller på skjemaet her.


Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.