Søkefunksjon og -tips:

I portalene kan man søke på enkeltord for å få opp alle steder hvor dette ordet er brukt.

  • Feltet for søk ligger øverst til venstre på siden
  • Skriv inn søkeordet og trykk ENTER. Se søketipsene nedenfor for mer avanserte søk.
  • Søkemonitoren søker både på overskrifter og dokumentinnhold. Den gir først en oversikt over matchende wikinavn og deretter alle wikisidene som inneholder søkeordet.
  • Klikk på lenken til det dokumentet som skal åpnes

Søketips:
Som utgangspunkt vil søkesystemet bruke alle ordene som er skrevet inn i søkefeltet. Det er det samme om det skrives med store eller små bokstaver. Avanserte søkefunksjoner er beskrevet nedenfor. Man kan kombinere alle søkefunksjonene. I beskrivelsen her brukers hakeparenteser [ … ] for å vise søkeeksempel.

Frasesøk

“”

Du kan søke etter eksakte fraser ved å sette anførselstegn rundt en ordgruppe, for eksempel “Dal stasjon”.

Dersom ord skal utelates i søket

-

En tankestrek - kan settes umiddelbart foran et søkeord for å utelate treff som inneholder dette søkeordet. For eksempel [område -øst] vil bare gi treff på sider eller overskrifter som inneholder ordet “område” og ikke “område øst”. Et slik utelatelsessøk kan også inneholde fraser. For eksempel kan du skrive frasen [setning jeg vil ha -“setning som jeg ikke vil ha”].

Forstavelses- og etterstavelsessøk

*

Du kan foreta søk ved å sette en stjerne * foran eller etter et søk. Dersom du for eksempel søker etter [ instruks ], vil du bare få “instruks” som treff, men bruker du forstavelsessøket [ *instruks ] får du treff som inneholder for eksempel “kryssingsinstruks”. Du kan også bruke etterstavelsessøket
[ instruks* ] eller kombinasjonen av forstavelsels- og etterstavelsessøk
[ *instruks* ]. Du kan imidlertid ikke bruke * inne i et søkeord. Skriver du for eksempel [ bestem*elser ] får du ingen treff.

ELLER-søk

OR

Som standard utfører systemet OG-søk. Du kan imidlertid også utføre logiske ELLER-søk, ved å bruke | eller OR som skille mellom søkeordene. For eksempel vil søket [ plugin | template ] finne treff som inneholder enten “plugin” eller “template”, eller begge. Søket [ plugin OR template ] vil gi samme resultat. Du kan bruke ELLER-søk for eksempel dersom du vil finne treff med alternative skrivemåter, som [ Gøteborg | Göteborg ].

Hurtigsøk

Du kan skrive starten på et sidenavn i søkeboksen og vente et halvt sekund. I de fleste moderne nettleserne vil du automatisk få treff med passende sidenavn.

CTRL + F

Dersom du ønsker å finne hvor på siden et spesifikt ord eller frase er skrevet, tast CTRL + F. Det vil da komme frem et felt hvor søkeordet fylles inn. Trykk deretter ENTER. Nettleseren vil automatisk ta deg til det første søketreffet. Trykk ENTER en gang til for å se om søkeordet forekommer flere steder på siden.

TOGGLE SEARCH TOOLS:
Etter at søkeordet og enter er trykket inn vil TOGGLE SEARCH TOOLS dukke opp over søkeresultatet. Denne kan brukes til å utvide søket på samme måte som tegnene beskrevet over gjør.
«Contains» gir resultater som inneholder søkeordet, «Starts with» gir resultater som starter med søkeordet og «Ends with» gir resultater som slutter på søkeordet. Som standard utføres et vanlig søk («Exact match») som kun gir resultater som er identiske med søkeordet, eller en setning som gir treff med alle søkeordene.
For administratorer: I tillegg listes søkeresultatene opp fordelt på treff i navnerom, tid, antall treff eller sist endret.

Mer om søk finner du her (engelsk) https://www.dokuwiki.org/search

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.