Ordlyder ved skifting

Signal «Stopp» for skift

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Stopp».

(TJN 8.90 Signal "Stopp" for skift)

Signal «Sakte» for skift

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Sakte».

(TJN 8.91 Signal "Sakte" for skift)

Signal «Kjør fram» for skift

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kjør fram».

(TJN 8.92 Signal "Kjør fram" for skift)

Signal «Bakk» for skift

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kom bak».

Skal vognene rennes, brukes ordlyden

«Renn».

(TJN 8.93 Signal "Bakk" for skift)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.